9. feb. 2010

Vinter, vinter, sne og atter sne.Kan man virkelig blive nødt til at købe porrer skriver Karna Maj i havenyt fra uge 5. Ja, det må vi, hvor nødig vi end vil. Her i forgrunden af billedet står vores porrer. Faktisk står greben der hvor jeg sidst gravede porrer op. Jeg købte et bundt porrer, og hvor blev vi skuffede og hvor blev vi endnu en gang glade for vores egne afgrøder. Det ser ud til at vi også snart må købe rosenkål. I baggrunden står resterne af rosenkålen efter at harerne har været der. Det er dem vel undt. De har ikke meget andet at spise i denne tid.
Men der er lys og håb forude. Langs med husmuren vokser allerede vintergækker i fuld knop.

Ingen kommentarer: